Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK HAKKINDA

1. Aşağıda oluşturulan sözleşme maddeleri Neva Toptan ile bu firmaya bağlı BAĞIMSIZ çalışan gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluk ve yetkilerini içermektedir.

Sistemimize üye olmak için Yeni Üye bölümüne girerek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sağlıklı ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz. Neva Toptan temsilcisi olabilmek için TC vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

2. İşbu anlaşma, Neva Toptan ile BAĞIMSIZ olarak ürün satışı yapmak, altlarında gruplar oluşturarak bu satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra bağımsız Temsilci veya bağımsız üye olarak anılacak) arasında aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir.

Temsilci yaptığı başvurunun Neva Toptan tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üyenin güvenliği için sistemimizde her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizler de üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Sistemimize giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın. Neva Toptan üyesi, firmanın kendisine verdiği link ile istediği yerde işini duyurma hakkına sahiptir.

ÜYE GÜVENLİĞİ HAKKINDA

Üyelerin adres bilgileri firma tarafından sadece siparişlerin sevk edilmesi maksadı ile kargo firmaları ile paylaşılır. Ayrıca sistemimizde sponsorlarlar alt üyelerinin iletişim bilgilerini görebilmektedir. Bu sistemin daha randımanlı çalışması için düşünülmüştür. Üye isterse sponsorunun kendi sayfasına ulaşımını engelleyebilir. Buradan oluşabilecek sorunlardan firma mesul değildir.

Üyeler Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve sisteme saygılı yorumlar yazmaya özen göstermek zorundadır. Genel ahlak kurallarına uygun olmayan yorumlar tarafımızdan silinecektir. Üyeler , kişisel web sitesi, ilan, reklam vb her türlü tanıtımlarında unvanlarıyla birlikte “Bağımsız” ifadesini kullanmak zorundadırlar. ( Örneğin; "Bu Web Sitesi Bağımsız Neva Toptan Temsilcisi'ne Aittir" ibaresi olmalıdır. Üye Neva Toptan ın her türlü basılmış malzemesini Tescilli Markasını, her türlü reklamını en iyi şekilde temsil etmeyi ve korumayı taahhüt eder.

ÜYELİK İPTALİ HAKKINDA

Temsilci üyeliğinin iptalini yazılı veya sözlü olarak Neva Toptan'a bildirmek suretiyle yapabilir, istediği zaman tek taraflı olarak sistemden çıkabilir. Sistemden çıktığında temsilciyi bağlayan maddi veya manevi bir durum yoktur.

Üyeliğinizin İptal Edileceği Durumlar;

- Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa

- Sahtekarlık girişiminde bulunduysa (Gerekli Durumlarda hukuki işlemler başlatılır)

- Sisteme veya Neva Toptan ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa, sistem kurallarına uygun olmayan durumlarda çalışıyorsa

- Ekipler içerisinde huzursuzluk çıkartıyor ve etik çalışmıyorsa, ekipteki temsilcilerden hakkında şikayet geliyorsa

İADE VE TESLİMAT HAKKINDA

Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş ve sair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade mutlak suretle, orjinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Kargo görevlisinin teslim edeceği paketlerin içeriği sayılarak teslim alınması zorunludur. Taşıma sırasında zarar görmüş ve içeriğinde eksik ürün tespit edilmiş paketler teslim alınmamalı ve taşıma şirketine hasar/eksik ile ilgili bir tutanak tutturulmalıdır.

İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti tarafımızdan ödenecektir. İadesi yapılacak olan ürünler, Neva Toptan ın çalıştığı kargo şirketleri tarafından gönderilmek durumundadır. Üretimden kaynaklı hatalı, defolu ürünler, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde Neva Toptan ın eline geçtiği taktirde ürün bedeli temsilcinin sistemdeki alacak bakiyesine aktarılır. Gönderilen iade ürünlerinin bedeli cari hesaplara işlenir ve üyenin sonraki vereceği ilk siparişten düşürülür. Eğer üye çalışmaya devam etmeyeceğini beyan eder ve üyeliğini sonlandırmak isterse iade tutarı kendi adına olan banka hesabına yada ödeme yaptığı kredi kartına yatırılır.

GRUP (EKİP) PRİMLERİ HAKKINDA

Gerek üye ve gerekse oluşturacağı gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette Neva Toptan ın çalışanı, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Temsilci, bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. Temsilci çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir. Temsilcinin alacağı primler fatura iskontosu yöntemiyle hesaplanacaktır. Prim uygulaması hiçbir suretle çalışma saatine ve şans unsuruna bağlı değildir. Temsilci sistemde kazanacağı prim Stopaj vergisi kesintileri yapılarak bankaya yatırılır. Sistemde yazılan şartlara uyularak kazanılan primler her ayın 16 sınde cari hesabına işler temsilcinin kazandığı pirim 350TL üzeri ise talebiyle Stopaj vergisi kesintileri yapılarak  banka hesabınıza yatırılır.

SPONSOR SORUMLULUKLARI - DEĞİŞİKLİĞİ - İPTAL DURUMLARI

Neva Toptan sistemindeki kariyer alan temsilcilerimizin, firmanın belirlediği ahlaki ve sistemsel kurallarına uymakla ekiplerine örnek olmakla sorumludur. Kariyer alan Neva Toptan temsilcilerine ikinci bir (NETWORK MARKETING) firma ile çalışmasına müsaade edilemez. Tespit edildiğinde üyeliği sonlandırılacaktır.

Bir üyenin sponsorundan kendisi ve ekibi ile ilgilenmediği, iş ve sistem bilgilendirmesi yapmadığı noktasında YAZILI şikayet dilekçesi göndermesi durumunda sponsora yönetim tarafından yazılı ve sözlü ikaz edilir. Şikayet durumunu çözmesi için 30 gün süre verilir. Bu sürecin sonunda üyenin şikayeti devam ederse o sponsor ile ilgili işlem başlatılır. Başlatılacak işlem, gerek üyesi ile anlaşarak gerekse yönetim kararı ile o üye sponsorundan ayrılır ve şirkete bağlanır. Kayıt tarihinden itibaren 90 gün boyunca ne şartla olursa olsun sponsor değişikliği yapılamaz.

Neva Toptan sistemde ekiplerin daha rahat ve işlevsel çalışabilmesi için üst sponsorlarının alt ekiplerin sayfalarına girebilme imkanı sunulmuştur. Kendisine verilen bu hakkı usulsüz olarak yanlış amaçlar ile kullandığı veya 3. Kişi ve firmalarla paylaştığı tespit edilen takım öncüsü hakkında kişisel bilgileri ifşa etmek suçundan hakkında hukuki işlemler yapılacaktır.

Bu özel kuralların ihlali kariyer unvanı, performans primi ve bonuslar dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarının iptali ve hatta üyeliğinin sonlanmasıyla sonuçlanacaktır.

KARİYER ALAN SPONSORLARIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kariyer unvan alan temsilci sorumlulukları; Gurubundaki temsilcilere karşı, her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri vardır. Bu görevler;

 1. Yeni üyeler yaparak ve sürekli olarak kişisel gurubunu geliştirmek.
 2. Yardım etmek, yol göstermek ve motive etmek.
 3. Eğitim ve motivasyon amaçlı haftalık aylık bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 4. Alt ekinindeki temsilcilere düzenli olarak iş fırsatı eğitimini vermek.
 5. Sürekli iletişim halinde bulunarak, Neva Toptan bünyesinde gerçekleşecek olan, toplantı tarihler ve yerleri kampanya ve güncel bildiriler vb. konularından haberdar etmek.
 6. Tüm online eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılmak.
 7. Örnek alınacak şekilde davranarak, alt gurubunun Neva Toptan ahlaki ve kurallarını öğrenmelerini ve benimsemelerini sağlatmak.
 8. Neva Toptan şirket ve yönetim tarafından yapılacak şirket organizasyonlarına katılmak.
 9. Kariyer unvan almış sponsorların; Neva Toptan onayı olmadan başka bir network marketing şirketini temsil etmemek.
 10. Neva Toptan sistemin de unvan kariyer almış temsilcilerin Neva Toptan tarafından bildirilen yazılı, duyuru, mesaj üyelik sözleşmesi tüm talimat ve krallara uymakla yükümlüdür.
 11. Neva Toptan bünyasinde kariyer unvan almış temsilciler yaptığı temsilcileri bilgisi dışında başka network marketing sistemlerine dahil edemez.

Neva Toptan marketing bilgilerini kullanıp temsilcilerini başka bir sisteme dahil eder ise  "yukarıda belirtilen; geçerli kurallara maddelerin herhangi birinin ihlali durumun da ünvan, bonus, prim, ödüller dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarının iptali ve hatta üyeliğinin sonlandırılmasıyla sonuçlandırma hakkı Neva Toptan yönetimine aittir.

İşbu sözleşme ile Neva Toptan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dilediği yerlerde dilediği kişi ve kişilere Neva Toptan temsilciliği verme yetkisine sahiptir. İş bu sözleşme belirsiz süreli olup herhangi bir tarihte tamamı ya da bir kısmını güncelleme, değiştirme, kaldırma veya ek madde ekleme hakkı Neva Toptan'a aittir. Neva Toptan temsilcisi, şirketten bağımsız yükümlülüklerini ferdi olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. Vergi ve diğer yasal sorumluluklarını alır.